Trang chủ

Kế hoạch

Kế hoạch hoạt động của tổ KHTN về việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh Năm học 2015- 2016.
Ngày đăng 20/09/2015 | 08:41 | Lượt xem: 3090

Hoạt động của tổ KHTN về việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh Năm học 2015- 2016.

Chi tiết xem ở file đính kèm.

download