Trang chủ

Y tế học đường

Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2007-2009
Ngày đăng 26/11/2008 | 12:00 | Lượt xem: 1204

 

1. Đào Thị Thuỳ Dương- Chủ tịch Công đoàn

2.Nguyễn Trâm Oanh- Phó Chủ tịch -Phụ trách công tác nữ công.

3.Bùi Thuý Lệ- Thủ quỹ Công đoàn.

4.Nguyễn Thị Quyết- Kế toán Công đoàn.

5.Đỗ Thị Thanh Hồng-Tổ trưởng công đoàn tổ KHXH-UBKT

6.Nguyễn Thị Kim Oanh-Tổ trưởng công đoàn tổ KHTN

7.Nguyễn Thị Bích Thảo-Tổ trưởng công đoàn tổ KHTH