Trang chủ

Y tế học đường

Kế hoạch tháng 11 tổ Xã hội
Ngày đăng 26/11/2008 | 12:00 | Lượt xem: 1231

A. Nội dung kế hoạch :

1 - Đăng kí dạy tiết chào mừng 20/11

2 - Đăng kí danh hiệu thi đua các cấp

3 – Làm bài kiểm tra đội tuyển : Văn, Sử, GDCD số 2

4 – Nộp đề các nhóm về BGH

5 – Triển khai kế hoạch thi "Bài giảng điện tử" T12

6 – Chuyên đề tổ :

      1, Bùi Thuý Lê - Ngữ văn 6.

      2, Nguyễn Thị Ngoãn - Ngữ văn 6

      3, Đào Việt Xô - GDCD 7

7 – Kiểm tra nội bộ : 3 đ/c

      1, Nguyễn Thị Ngoãn

      2, Lê Liên

      3, Nguyễn Thị Thiệp

8 – Thống nhất học tự bồi dưỡng theo các nhóm

B. Biện pháp :

_ Tuần 1 : Họp tổ - triển khai kế hoạch

_ Tuần 2 : Lên lớp 2 tiết : đ/c Lệ , đ/c Ngoãn

_ Tuần 3: Lên lớp 1 tiết : đ/c Xô

_ Tuần 4 : Họp nhóm chuyên môn

_ Rút kinh nghiệm về kiểm tra hồ sơ giữa các tổ nhóm.

_ BGH kiểm tra sổ báo giảng, sổ sinh hoạt chuyên môn

_ Vào điểm sổ cái 3 ngày : 31, 01, 02/11

_ Đánh giá các tiết dạy chuyên đề, kiểm tra môn nội bộ -> rút kinh nghiệm cho cả tổ.

_ các đ/c dạy đội tuyển nộp đề h/s giỏi về quận.